Sáng 25/4, người dân đường Trần Bình Trọng, phường 5, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), giật thót mình vì tiếng nổ lớn phát ra tại một công trình đang xây dựng trên địa bàn.