Với sự bùng nổ của mạng xã hội như hiện nay thì việc chèn khung comment facebook (bình luận facebook) vào website cũng như chèn khung comment facebook vào blog là vô cùng quan trọng.
Qua những comment từ facebook chúng ta có thể biết được chất lượng bài viết, sản phẩm của mình như thế nào, tổng hợp được các ý kiến khách hàng, trả lời thắc mắc của khách hàng... nói chung việc chèn khung bình luận facebook vào website blog là không thể thiếu.
Sau đây mình chia sẻ các bạn chi tiết cách chèn Comment Facebook cho từng bài viết Blogspot có kiểm duyệt từ Facebook Admin.
Cách thêm comment facebook cho từng bài viết riêng biệt trong blogspot


Bước 1-  Các bạn vào trang quản tri Blogger -> chỉnh sửa HTML sau đó chèn đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng </head>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var purl= location.href; var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(".html")+5); var fbcm ='<div class="fb-comments" data-href="'+fb_href+'" data-colorscheme="dark"data-num-posts="5"data-width="660"></div>';
//]]> </script>
Trong đó:
•        data-width là độ rộng của khung comment.
•        data-num-posts là số comment được hiển thị (cũng chính là số bài reply trên 1 comment)
•        data-href là để phân biệt từng khung comment, mỗi địa chỉ data-href khác nhau sẽ cho 1 khung comment khác nhau, trong thủ thuật này data-href chính là link của mỗi bài viết (các bạn không phải chỉnh sửa phần này).

Bước 2- Các bạn tiếp tục chèn đoạn code bên dưới vào sau thẻ <body> .
<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = &quot;//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&quot;;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>

Bước 3- Tiếp theo các bạn tìm 1 trong các đoạn code như bên dưới : (đây là vị trí hiển thị khung comment)
<b:include data='post' name='post'/>
<b:includable id='comments' var='post'>
Sau đó chèn ngay sau nó đoạn code bên dưới :
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
document.write(fbcm);
</script>
</b:if>

Như vậy là các bạn đã chèn thành công khung comment Facebook vào blog của mình, các bạn có thể lưu Template lại xem kết quả.

Nhưng đến đây chỉ chèn thành công khung comment nhưng chưa thể kiểm duyệt, đển kiểm duyệt các bạn phải tạo ứng dụng Facebook (id app) như các bước sau:
Bước 1Truy cập vào https://developers.facebook.com/apps để tạo ứng dụng.
Bước 2- Tiếp tục các bước như hình dưới:
Cách thêm comment facebook cho blogspot
Bước 3:
Cách thêm comment facebook cho blogspot
Bước 4:
Cách thêm comment facebook cho blogspot
Bước 5: Nhập tên hiển thị
Cách thêm comment facebook cho blogspot
Bước 6:
Cách thêm comment facebook cho blogspot

 Bước 7: Các bạn vào cài đặt -> Thông tin cơ bản
Sau đó điền URL blog của bạn vào chọn hạng mục như hình dưới:
Cách thêm comment facebook cho từng bài viết riêng biệt trong blogspot
Bước 8Bật ứng dụng
Cách thêm comment facebook cho từng bài viết riêng biệt trong blogspot
 Đến đây là các bạn đã hoàn thành ứng dụng Facebook của mình rồi. Tiếp theo là copy ID ứng dụng của các bạn (như trong hình ID là 591510164752964).
Cách thêm comment facebook cho từng bài viết riêng biệt trong blogspot
Bây giờ các bạn trở lại trang quản trị Blogger -> chỉnh sửa HTML và thêm 2 thẻ meta như bên dưới vào.

<meta content='591510164752964' property='fb:app_id'/>
<meta content='https://www.facebook.com/thanhlong.ntlruby' property='fb:admins'/>

Các bạn nhớ thay ID ứng dụng và link Facebook cá nhân của mình vào 2 thẻ meta trên nhé.
Cuối cùng các bạn lưu Template lại và kiểm tra nhé.
Để quản lý comment, các bạn vào link sau https://developers.facebook.com/tools/comments

Chúc các bạn thành công!