Có chắc yêu là đây của Sơn Tùng M-TP trong cảnh quay của TĐM về Đà Lạt.
Một lần dậy sớm đi làm ở Đà Lạt 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓