Đối tác phát triển cùng www.LamDong.Pro

1) Fanpage: Đà Lạt - Phố sương mù
2) Group Facebook:  Lâm Đồng
3) Báo: CAND (đã xin phép)
4) Báo: Báo Lâm Đồng (đang xin phép)
5) Báo: Tuổi Trẻ (đang xin phép)
6) Báo: Thanh Niên (Đang xin phép)
7) Báo: Người Lao Động (Đã xin phép)
8)
9)
10)