KHU DU LỊCH QUỶ NÚI XIN ĐƯỢC TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH MIỄN PHÍ DÀNH CHO 10.000 LƯỢT KHÁCH KHI ĐẾN THAM QUAN

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

Quỷ Núi

✍Nhân dịp đầu năm mới 2021 Khu Du Lịch Quỷ Núi chính thức thông báo về việc áp dụng chính sách miễn phí tham quan dành cho các đối tượng là người già, trẻ em, học sinh, sinh viên, người khuyết tật và người đồng bào dân tộc thiểu số bản địa khi đến tham quan Khu Du Lịch Quỷ Núi.

🚁 Chính sách được áp dụng kể từ ngày 20/03/2021 cho đến khi có thông báo mới. 🚁


✍Trân trọng thông báo!🏃🏻‍♂️


🏆 Đại Diện Khu Du Lịch Quỷ Núi 🏆

                       Giám Đốc 

                   Đinh Thị Kim Yến

             🌺ĐT 094 7949368🌺


✍Địa chỉ Khu Du Lịch: Thôn Đạ Nghịt – Xã Lát - Huyện Lạc Dương - Tỉnh Lâm Đồng. 🚁


✍ Hotline hỗ trợ và tư vấn: 02633 733 888 - 0854040371 (Mr Tấn Trợ Lý Giám Đốc )


✍Đường giây nóng tiếp nhận thông tin  phản ảnh từ du khách: 0902345388 Mr Pini☘️

#khudulichquynui, #wuynui, #mienphithamquan
Quỷ Núi

Quỷ Núi

Quỷ Núi

Quỷ Núi

Quỷ Núi

Quỷ Núi

Quỷ Núi

Quỷ Núi

Quỷ Núi