Mới đây xuất hiện tiệm cà phê cảnh vô cùng chill cho giới trẻ checkin.

Tiệm cà phê Nhà Bên Suối

Nhà Bên Suối
Đây là địa điểm mới, với con suối nước trong veo.

Nhà Bên Suối
Du khách có thể checkin bên suối mộng mơ.
Nhà Bên Suối
Ngoài ra còn nhiều tiểu cảnh mới được nhiều người ưa thích
Nhà Bên Suối
Xung quanh còn có những chiếc bàn nhỏ xinh xinh.
Nhà Bên Suối
Cin suối nước trong veo cùng thien nhiên 
Nhà Bên Suối
Ngoài ra còn có cây cối nguyên sinh rất thơ mộng
Nhà Bên Suối
Còn có xe cổ để checkin
Nhà Bên Suối
Bãi đá nhỏ nên thơ trong tiệm
Nhà Bên Suối
Cục đá sơ khai của tự nhiên.
Nhà Bên Suối
Suối bên nhà
Nhà Bên Suối
Đá bên nước
Nhà Bên Suối
Cây bên suối.
Nhà Bên Suối
Cầu bên đá
Nhà Bên Suối
Người trên đá, bàn trên suối
Nhà Bên Suối
Lội suối
Nhà Bên Suối
Bình minh ở Nhà Bên Suối
Nhà Bên Suối
Cầu gỗ
Nhà Bên Suối
Đọc báo nghe tiếng suối là bá cháy.
Nhà Bên Suối
Uống nước bên suối
Nhà Bên Suối

Đàn bên suối.

Địa chỉ google maps LamDong.pro sẽ cập nhật trong dịp tới khi hết chỉ thị 15.
 

  Khi nào hết dịch Admin sẽ cập nhật địa chỉ và sdt cho mọi người nhé!


Ảnh: Đồng Ngô