Ngã ba tình

Lâm Đồng mới đi qua ngã ba tình nơi đây. Nơi đây trước kia đường rất khó đi, nay đường rải nhựa rất chất lượng, đi lại rất êm.

ngã ba tình
Nơi đây cảnh đẹp thơ mộng, không khí trong lành, rất nhiều người thích khí hậu cũng như phong cảnh nên thơ nơi đây.
ngã ba tình
Đường rải nhựa rất chắc chắn, không còn khó đi như xưa, đẹp - xanh và sạch.
ngã ba tình

Cảnh quan ngã ba tình như một bức tranh nên thơ mộng mơ.

ngã ba tình

Biển hiệu cũ cũng hư hao theo thời gian nên giờ đã có biển "Ngã ba tình" mới để mọi người biết địa điểm khi đi qua nơi đây.

ngã ba tình
Cây thông lẻ loi ở ngã ba tình

ngã ba tình
Tôi đã checkin, còn bạn đã checkin tại đây chưa?
ngã ba tình
Là địa điểm được công nhận là tài sản Quốc Gia

Đây là địa điểm được công nhận là tài sản Quốc Gia đã được công nhận, mọi người nên giữ gìn và bảo tồn cho thế hệ mai sau.

Mọi người cần có nhận thức để đưa địa điểm ngã ba tình này để khai thác du lịch.

Địa chỉ: Thôn Đạ Nghịt - Xã Lát - Lạc Dương - Lâm Đồng.

www.LamDpng.pro