Tại sao lại có cây bơ cô đơn

Cây bơ cô đơn không biết có từ lúc nào, nhưng sống một mình tại đường Hoa Hồng, hồ Tuyền Lâm, tp. Đà Lạt.
Cây bơ cô đơn
Cây Bơ Cô Đơn

Địa điểm có thu vé không?

Khu vực cây bơ cô đơn đến thời điểm hiện nay là địa điểm công cộng, chưa thuộc sở hữu của ai nên chưa một ai tự động thu vé khu vực này khi chưa có sự cho phép của Nhà Nước.

Cây bơ cô đơn
Cây bơ cô đơn

Tại sao cây bơ cô đơn lại hot?

Không biết lý do tại sao cây bơ cô đơn hot, nhưng đây là địa điểm nên thơ mà khách du lịch nào khi đến Đà Lạt phải đến khu vực này checkin.
Cây bơ cô đơn
Cây bơ cô đơn

Địa chỉ và tọa độ cây thông cô đơn.

Cây thông cô đơn thuộc đường Hoa Hồng, hồ Tuyền Lâm, phường 4, tp. Đà Lạt.
(Trước hầm rựu vang thác Bảo Đại).

Tọa độ cây Bơ cô đơn trên bản đồ Google Maps:


Định Mạnh