Mới đây Admin TĐM cùng người bạn đồng hành đang cấy ghép một loài cây, với một loài hoa rất mới và độc đáo.

Mình cùng người bạn đã thực hiện kế hoạch này cách đây hơn 2 năm và nay đã cho ra hoa.


Mai anh đào trắng
Hoa mai anh đào trắng Đà Lạt
Ảnh: TĐM

   Tuy đây là một loài hoa mới, được sưu tầm khá khó khăn và  nay đã cho hoa lần đầu tiên ở tại xã Tà Nung - Đà Lạt - Lâm Đồng.
   
Mai anh đào trắng
Hoa mai anh đào trắng Đà Lạt
Ảnh: TĐM
Dù ở Lâm Đồng nhưng khí hậu cũng chênh lệnh, nên địa điểm nghiên cứu được chia ra làm 2 nơi riêng biệt, để so sách sự thích hợp khí hậu của loài cây lâu năm này.
Mai anh đào trắng
Hoa mai anh đào trắng Đà Lạt
Ảnh: TĐM
Địa điểm đầu tiên đã ra hoa là ở Tà Nung - Đà Lạt - Lâm Đồng. (của Văn Cường).
Địa điểm thứ 2 ở đường Hoa Hồng - hồ Tuyền Lâm - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng. (Nơi đây vẫn chưa ra hoa, của TĐM).

Mai anh đào trắng
Hoa mai anh đào trắng Đà Lạt
Ảnh: TĐM
Đây là loài cây lâu năm mới, tựa như hoa mai anh đào nhưng lại có màu trắng riêng biệt. Nên nhiều người nói đây là hoa "Mai anh đào trắng".
  Công sức nghiên cứu và trồng với hy vọng loài cây này sẽ làm Đà Lạt đẹp hơn trong tương lai.

Ảnh: TĐM